Dr. Bitay Enikő

📷bethlendi tamás www facebook com/bitsphoto/

Dr. Bitay Enikő akadémikus, az EME elnöke:
Az interdiszciplináris kutatások jelentősége


Az előadás célja az interdiszciplináris gondolkodás jelentőségének bemutatása, kiemelve Bolyai Jánost is, mint az egyszemélyes interdiszciplináris gondolkodót, aki a matematika mellett irodalommal, zeneelmélettel, nyelvészettel, művészetekkel és filozófiával is foglalkozott. Az előadás kitér az interdiszciplináris kutatások sajátosságaira, bemutatva a nélkülözhetetlen szakmai és intézményes kapcsolatok szerepét. Konkrét példák és eredmények bemutatásával érzékelteti az interdiszciplináris kutatások jelentőségét. Végül a kutatási eredmények kommunikációjának fontosságával zárul (adatgyűjtés, -megőrzés, publikálás, tudomány-népszerűsítés).

Az előadóról

Bitay Enikő mérnök-informatikus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára, az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja, elnöke, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja.

Interdiszciplináris kutatásai felölelik a különleges bioanyagok lézersugaras megmunkálását, az elektroszálképzés technológiai fejlesztését, a nanoszálas szolid diszperziók előállítását, az archeometriai vizsgálatokat, az erdélyi technika- és ipartörténeti örökségfeltárást.

A színvonalas műszaki kutatás és oktatás érdekében magyar nyelven szakkönyvsorozatot indított útjára, melybe beépültek a kutatási eredmények is. Az egyes kötetek hiánypótló monográfiák a magyar műszaki oktatás mesteri és doktori képzésében. Az interdiszciplináris kutatások előmozdítója, számos csoportos kutatás vezetője. A különböző tudományterületek művelőivel való közreműködés, illetve a társintézményekkel való együttműködés elkötelezett híve.

További információk:

sapientia.ro

mtmt.hu