Dr. Egyed Emese

05 egyed emese

Dr. Egyed Emese, em. professzor, BBTE:
Művészet és tudomány kapcsolata – Bolyai Farkas művészethez való viszonya

Egyed Emese 1990-2022 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Irodalomtudományi Tanszékének munkatársa, kilenc éven át vezetője volt. Kutatási területe az európai irodalom- és színháztörténet, valamint a francia-magyar művelődési kapcsolatok. Több folyóirat szerkesztőjeként (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Helikon, Erdélyi Múzeum) is ismeri őt a szakmai közönség. Kolozsváron egyetemi színpadi, Nagyváradon és Debrecenben pedig bábszínházi dramaturg is volt. Számos rangos díj birtokosa, melyek közül itt most a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét emeljük ki.

További információk:

Wikipedia.org

Ubbcluj.ro