Dr. Jancsó Árpád

h’dmŽrnški konferencia folytat‡sa

Dr. Jancsó Árpád, mérnök, technikatörténész:
Kiskőröstől Temesvárig – Varga György, a Temesvári Osztálymérnökség főnöke

Varga Gyula kiváló mérnök volt, nagyívű pályafutása sorának csúcsán a Temesvári Osztálymérnökség megbecsült főnökének tisztségéig emelkedett a ranglétrán. Nagykőrösön született, a Zürichi Eidgenössisches Polytechnikumban szerezte diplomáját. 1880-tól bő három évtizeden át került egyre magasabbra emlkedett – munkássága túlnyomó része a Bánsághoz fűződik. Nyugalomba vonulásakor beosztottjai Drachsler Vilmos temesvári ékszerész által készített evőeszközkészlettel ajándékozták meg, melynek dobozára ezt a feliratot gravíroztatták: „A temesvári üzletvezetőség pályafentartási és épitési osztályához tartozó összes személyzet, Varga György főfelügyelőnek, nagyrabecsült főnöküknek nyugalomba vonulása alkalmából mély tisztelete jeléül.”

Hogyan jutott a Bánságba a nagykörösi tanító fia és lett meghatározó, tisztelt és szeretett vezetője a Temesköz vasutasainak? A magyar, illetve a bánsági vasúttörténet iránt érdeklődő közönség az előadásban részletesen kibontott, érdekes válaszokra számíthat az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

Az előadóról

Építőmérnök, helytörténész. 1990 után, minden szabad idejét hely- és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Harmincnál több kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Számos ismeretterjesztő cikk is megjelent tollából. Az MTA Bánsági Munkabizottságának és a Magyar Mérnöki Kamarának tagja.