Dr. Kása Zoltán

dr kasa zoltan friss

Dr. Kása Zoltán, emeritus professzor, Sapientia EMTE, Kolozsvári Akadémiai Bizottság:

Tudomány és művészet a Bolyaiaknál

Bolyai Farkas és Bolyai János nem voltak csak a tudománynak élő emberek. Természetesen tevékenységük nagy részét a matematika töltötte ki. Előadásunkban arról lesz szó, hogy miként egyeztették össze a tudományt a művészettel.

Bolyai Farkas nemcsak tanár volt, hanem tankönyvíró és kutató is. Egész életében foglalkoztatta a geometria, főleg a párhuzamossági axióma problematikája. De eredményei vannak a matematikai analízisben is, a sorok konvergenciájával kapcsolatban. Művészetkedvelő és -értő ember volt, aki már fiatalon verselt latinul és németül is. Drámáival az elmúlt kétszáz évben kevesen foglalkoztak, pedig érdemes lenne. Ezek ma már könnyen elérhetőek, mert Borbély Szilárd Bolyai Farkas: Drámák címmel 1998-ban kiadta Debrecenben. A párizsi per című drámáját az 1960-as években Kolozsváron az egyetem színjátszó csoportja adta elő. 

Bolyai János a matematikai érdeklődése mellett zeneértő is volt. Fiatalkorától kitűnően hegedült, és nemcsak saját szórakoztatására, hanem alkalomadtán közönség előtt is. Zenével kapcsolatos feljegyzéseit Benkő András tanulmányozta, és A Bolyaiak zeneelmélete című könyvében méltatta.      


G. B. Halsted amerikai matematikus és a Bolyaiak

G. B. Halsted (1853–1922) amerikai matematikus elévülhetetlen érdemeket szerzett Bolyai János munkásságának nemzetközi elismertetésében. Az előadásban Halsted életéről, munkásságáról, 1896-os, nagy visszhangot keltett erdélyi látogatásáról lesz szó levéltári kutatások, valamint az akkori sajtóközlemények alapján.

https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Bruce_Halsted


Az előadóról:

Kása Zoltán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem emeritus professzora. Kutatási területe a kombinatorika, és annak alkalmazása az informatikában. Újabban matematikatörténettel is foglalkozik.

További információk:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kása_Zoltán