Dr. Kovács Levente

13 kovacs levente

Dr. Kovács Levente, professzor, Óbudai Egyetem, rektor:
A matematika és az interdiszciplinaritás szerepe a személyre szabott orvoslásban

Dr. Kovács Levente 2000-ben szerzett diplomát a Temesvári “Politehnica” Műszaki Egyetem, Automatizálás és Számítógépek Kar, Automatizálás és Ipari Informatika szakán. 2000 és 2008 között a Temesvári Műszaki Egyetemen, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen (BME) volt tanársegéd. 2008-ban PhD fokozatot szerzett és adjunktusi kinevezést kapott a BME-n. 2011-ben egészségügyi mérnök lett. 2013-2016 között az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettesévé választották. 2016-tól egyetemi tanár, 2019-től pedig az Óbudai Egyetem rektora.

Kutatási területei: élettani szabályozások, orvosbiológiai kutatások, orvosi informatika, robusztus irányításelmélet. Tudományos ünnepünkön tartandó előadásának címe: Személyre szabott orvoslás.

További információk:

uni-obuda.hu

mtmt.hu