Dr. Magyari Sára

15 magyari sára

Dr. Magyari Sára, docens, Partiumi Keresztény Egyetem:
„Bolyai” mint márkanév (?)
„Bolyai” ca nume de marcă (?)
Bolyai” as a brand name (?)

„Előadásomban marketingelemekkel tűzdelt szemantikai és szemiotikai játékra hívom a hallgatóságot. Megvizsgáljuk, mit keres a dió a nagyító alatt vagy azt, hogy mi a különbség a között, hogy valaki a Bolyaira jár, esetleg a Bolyaiba. Talán kiderül az is, milyen a bolyais idő. Játék közben határ a csillagos ég. De nem úgy…”

Az előadóról

A nagyváradi tanítóképző elvégzését követően táncot tanult a temesvári Művészeti iskolában és két éven át az Ady Endre Sajtókollégium hallgatója volt. Egyetemi alapképzését a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatta néprajz–magyar szakon, 2001-2005 között. Mesteri dolgozatát antropológiai nyelvészet szakon 2006-ban védte meg. 2011-ben doktori fokozatot szerzett, disszertációjának címe: Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. A nyelvi világkép a magyarban és a románban. Kutatási területe a nyelv és a kultúra kapcsolata.

További információk:

partium.ro