Dr. Nagy Dénes

21 nagy denes

Dr. Nagy Dénes, elnök, Nemzetközi Szimmetria Társaság:
A Bolyaiak a tudományban és a művészetben – és szerte a világban
Inkler Valéria japán kalligráfiáival

Részletes cím

Nagy Dénes: A Bolyaiak a tudományban és a művészetben – Franciaországtól az USA-ig, Japántól Ausztráliáig, s a temesvári Bolyai János – Schmidt Ferenc – ­­Kós Károly – Bartók Béla „négyszög” (megemlékezve Neumann Jánosról, valamint három Tiborról, két Benkőről és egy Elemérről)

Összefoglalás

Nagy utazásra vállalkozunk a tudomány és művészet világában. Bolyai János geometriai felfedezésétől indulva, amelyet jól szemléltet a holland grafikusművész Escher néhány későbbi rajza (neki egyébként a kanadai geométer Coxeter segített), eljutunk sok más területre. Így a filozófiához (Gauss szerint Bolyai felfedezésének az is következménye, hogy „Kantnak nem volt igaza”), a fizikához (a tér milyenségét a gravitáció határozza meg) és a számítástudományhoz (Bolyai János bizonyos értelemben előfutára volt Neumann Jánosnak). Majd folytatjuk utunkat az irodalom világába (Bolyai Farkas „legyőzte” Katona József „Bánk bán”-ját a híres dráma pályázaton), a zenéhez (Bolyai János a 12-fokú komponálás javaslatával megelőzte Arnold Schönberget), de szó lesz a kályhákról, az erdészetről, a borászatról (Bolyai Farkas kapcsán). Az is érdekes kérdés, hogy a polihisztorság meddig hasznos. Egy kicsit új megvilágításba helyezzük a Bolyai – Gauss kapcsolatot.

S világkörüli útra indulunk az antik görögöktől a középkori Perzsiába, majd eljutunk Bolyai Jánoshoz és a felfedezésének támogatóihoz Temesvárról indulva, Schmidt Ferenc építész munkásságával kezdve. Az utunk elvezet Franciaországba, Olaszországba, az USA-ba, Japánba és Ausztráliába. Talán sokakat meglep, de Bolyaiért kiemelkedően sokat tett egy skót származású ausztrál matematikus.

Szólunk a magyarokról is és természetesen a temesváriakról, valamint a tehetséggondozásról, az interdiszciplinaritás szerepéről, s itt kerül képbe Kós Károly és Bartók Béla is. Majd teszünk két javaslatot a jövőre: egy könnyebbet és két nehezebbet.

Az előadóról

Nagy Dénes magyar-ausztrál matematikus, tudomány- és technikatörténész, a Nemzetközi Szimmetria Társaság és az MTA VEAB Népi Építészeti Munkabizottság elnöke. Hosszabb ideig oktatott, illetve kutatott magyar, amerikai, japán és ausztrál egyetemeken.

Több mint 200 tanulmánya jelent meg 10 nyelven, s a társszerzői illetve szerkesztő-társai között szerepel többek között Makkai László (történész), Wigner Jenő (Fizikai Nobel-díjas), Teller Ede (Einstein-díjas), Danny Shechtman (kémiai Nobel-díjas), Kodi Husimi (a Japán Tudományos Tanács korábbi elnöke), Lynn Arnold (Dél-Ausztrália korábbi miniszterelnöke és oktatási minisztere).

Társ-szervezője a „Symmetry: Art and Science” kongresszusoknak és kiállításoknak: (1) Budapest, 1989, (2) Hirosima, 1992, (3) Washington D.C., 1995, (4) Haifa, 1998, (5) Sydney, 2001, (6) Tihany, 2004, (7) Buenos Aires, 2007, (8) Gmünd, 2010, (9) Kréta, 2013, (10) Adelaide, 2016, (11) Kanazawa, 2019, (12) Porto, 2022. Számos szakmai kitűntetést kapott (Budapest, Tokió, Buenos Aires, Marosvásárhely, Siráz), díszdoktora a Lembergi Műegyetem Építész Karának.

Magyarország Köztársasági Elnöke 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.