Dr. Nagy László

18 nagy laszlo

Dr. Nagy László, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Bolyai János és a gravitáció, ahogy Gábos Zoltán látta

Gábos Zoltán (1924-2018) az erdélyi elméleti fizika egyik legjelentősebb képviselője. Több írásában foglalkozik a Bolyai János által a „semmiből” alkotott nemeuklidészi geometria és a fizika kapcsolatával. Bolyai geometriáját olyan típusú újításnak tartja, mint amilyen a fizikában a relativitáselmélet vagy a kvantummechanika volt. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy Bolyai szoros kapcsolatot tételezett fel a tér szerkezete és a gravitációs vonzástörvény között – javasolt is egy módosított gravitációs törvényt az általa megalkotott hiperbolikus térben. Később Einstein általános relativitáselméletében bebizonyította, hogy ez a szoros kapcsolat tényleg létezik, és a gravitáció megértéséhez nemeuklidészi geometriára van szükség.

Az előadóról

Nagy László, fizikus, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem professzora. Kutatási területe elsősorban az elméleti atomfizika, ennek keretében atomi és molekuláris ütközések, lézer-atom kölcsönhatások, elektronhullám interferencia leírásával foglalkozik. Közel száz tudományos cikket publikált, és rangos nemzetközi konferenciákra hívták meg előadónak. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 2023-tól a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke.

További információk:

phys.ubbcluj.ro

mtmt.hu