Dr. Szilassi Lajos

19 szilassilajos

Dr. Szilassi Lajos, docens, Szegedi Tudományegyetem:
Euklidész, Bolyai és a geometriai szemléletünk


Ennek az előadásnak a témája a Bolyai-geometria és az euklidészi geometria összehasonlítása, mégpedig egy olyan szinten, ami egy iskolai gyakorlat szintjén előfordulhat. Az előadás célja annak elérése, hogy ez a szemlélet kissé bővüljön.

Az előadás két részből és a kettőt összekötő részletes bemutatóból áll. Az első részben Euklidész axiómáit, posztulátumait foglalja össze, majd a híres ötödik posztulátumát – mely a végtelen fogalmát is felveti – veszi alaposan szemügyre, illetve annak különböző átfogalmazásait.

Az ezt követő demonstráció során a Poincaré-körmodell kerül felhasználásra.

Az előadás lezáró részében felvetésre kerül két fontos logikai kérdés Bolyai hiperbolikus geometriájával kapcsolatban, mégpedig az, hogy beszélhetünk-e teljességről, illetve ellentmondás-mentességről.  Az előadás végén pedig gyakorlati szempontból talán még fontosabb kérdésre kap választ a hallgatóság: „Melyik geometria írja le jobban a bennünket körülvevő világot?” – az euklideszi geometria vagy a hiperbolikus geometria?


Workshop (szombat 17:30-19:00)

Az előadás témájához kapcsolatosan egy workshopot fog szervezni az előadó, szombaton 17:30-19:00 között. Ezen a résztvevők mértani testek modelljeivel találkozhatnak élőben – ezek általában egy önálló kiállítás anyagát alkotják. Az érdeklődő résztvevők egy-egy kérdést kapnak ezekkel kapcsolatosan, például: alaposan nézzék meg, hány lapja, (csúcsa, éle) van, a lapjai hányfélék az egybevágóság szempontjából, milyen forgási szimmetriákkal bír stb. Nyugodtan szabad lesz “hozzányúlni” a kiállított modellekhez (hiszen van rá 300 év garancia).


Az előadóról

Szilassi Lajos (Szentes, 1942. december 10. –) magyar matematikus, főiskolai docens. Kutatási területe a geometria, ezen belül a projektív geometria, a nemeuklideszi geometria.

Oktatási területe a geometria, elemi matematika, számítástechnika. Ezekhez a területekhez kapcsolódó kutatásaiban a különböző geometriai problémák számítógéppel elkészített megoldásai, illetve azok szemléltetésével kapcsolatosan végez különböző vizsgálatokat.

Nevéhez fűződik a róla elnevezett Szilassi-poliéder 1977-es felfedezése, amely a tetraéder mellett az egyetlen olyan ismert poliéder, amire teljesül, hogy bármely két lapjának van közös éle. Ez a test szoborként a világ több pontján köztéri szoborként is megtekinthető – többek közt Pierre de Fermat francia matematikus szülőházánál, a Michigan-tó partján, illetve Magyarországon elsőként Bonyhádon a Petőfi Sándor Gimnázium udvarában.

További információk:

wikipedia.org (Szilassi-poliéder)

wikipedia.org (az előadóról)

Képek forrása:

Bertalan Tamás: Szilassi-poliéder (Bonyhád) – Licensz: CC BY SA NC 4.0

Szilassi-poliéder Fermat szülőházának udvarán (Beaumont-de-Lomagne, Franciaország)