Mandics György

16 mandics györgy

Mandics György, költő, író:
Bolyai János az ember, aki mert Istennel vetélkedni

Bolyai János szerencsés volt, mivel apja, Bolyai Farkas (1775–1856) is matematikus volt, s a nagy „paradigmatörő” kérdéssel szinte játszva ismerkedett meg, hiszen egész kamaszkorát végigkísérték apja sikertelen próbálkozásai a feladat megoldására. A kérdés a „paralellák problémája” néven vonult be a matematikatörténetbe, s a hellenisztikus matematikusig, Eukleidészig megy vissza. […]

Büszkén írta apjának Temesvárról: „A semmiből egy új, más Világot teremtettem.” Ezzel – nyilvánvaló az utalás – szinte Istenhez vált hasonlóvá, hiszen addig csak Isten teremtett a semmiből világokat. Ő ennek tudatában volt, és levelében ezt világosan meg is fogalmazta, ezért e nap az emberiség egyik legszebb ünnepe.

De vajon hogyan felelt meg a zseniális felfedező kihívásainak saját kora, saját apja, és az utókor? És befogadta-e valamelyik Bolyait a magyar vagy valamelyik másik tudományos akadémia akkor vagy a későbbiek során?

Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk Mandics György művészi igénnyel megformált szövegen alapuló előadásából, melyben a kiváló matematikus-polihisztor életútja nyomán számos mélyen emberi kérdés is felvetődik.

Az előadóról

Mandics György 1943-ban, Temesváron született. Tanár, költő, író, újságíró, esszéíró.

Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte el. 1966-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett a Temesvári Egyetemen. 1977-ben újságírást tanult a bukaresti Ștefan Gheorghiu Akadémián. 1967-ben a Temes megyei Újváron, 1968-tól pedig Zsombolyán tanított. 1972-től a temesvári Facla Könyvkiadó szerkesztője. 1984 óta újságíró. 1985-től a temesvári Szabad Szó (1989-től Temesvári Új Szó) munkatársa. 1968 óta folyamatosan publikál, prózát és verseket egyaránt – összesen 30-nál is több kötet jelent meg tőle. Közülük itt azt emelnénk ki, hogy 1979-ben M. Veress Zsuzsannával közösen „Bolyai János jegyzeteiből” címmel verskötetet publikált.

Számos neves díj birtokosa, melyek közül itt a József Attila-díjat (2020) és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét (2023) emeljük ki.

További információk:

wikipedia.org