Téglásy Sándor

téglásy sándor könyv

Téglásy Sándor, fordító:
Holland-magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között
Könyvbemutató és fordítói reflexiók Maarten J. Aalders könyve magyar fordításának bemutatása alapján

Kísérő esemény:
Poszterkiállítás „Holland-magyar református kapcsolatok” címmel

A könyv megírásához a szerző ezernél is több (holland nyelvű) levelet olvasott el, melyeket Sebestyén Jenő teológus professzor váltott befolyásos holland egyházi és közéleti személyiségekkel a 20. század húszas-harmincas éveiben. Ezek adják a legtöbb fejezet gerincét – Sebestyén főszereplőként vagy mellékszereplőként előfordul szinte mindegyikben. Holland oldalon a főszereplők Abraham Kuyper holland egyház- és egyetemalapító teológus, miniszterelnök gyermekei körül csoportosulnak. Ők számos alapvető fontosságú projekten keresztül nyújtottak segítséget a magyar társadalom rászorulóinak és a Magyarországi Református Egyháznak.

A könyv egy 360-fokos körképet rajzol a holland-magyar protestáns egyházi (eredetű) kapcsolatokról: az egyházpolitika és a tág értelemben vett diakónia szintúgy fontos szerephez jut, mint a magyar köztudatban már jól ismert gyerekvonatok történetének bemutatása (ez utóbbi által mintegy 30 ezer gyerek nyaralhatott Hollandiában az 1920-as években).

A bemutató során kitérünk az előzményekre is, ami miatt a holland-magyar kapcsolatok a (Trianon utáni) hirtelen nagyon intenzívvé váltak. Arról is szólunk majd, hogy a magyar állam háború utáni elszigeteltségének feloldásában milyen szerephez jutott a Nagy Háború alatt semleges hollandok segítsége.

Jan Anthony Cramer nevét említve kitérünk röviden arra is, hogy a romániai magyar egyházak mennyiben (nem) lehettek haszonélvezői mindennek, illetve milyen kapcsolatok jöttek létre a romániai protestáns egyházak és holland testvéregyházaik között az első világháborút követően.

A szerző perspektívája alapvetően holland: bemutatja a könyv holland főszereplőinek motivációit, tetteit, gondolkodásmódját. A magyar oldalt is nagy alapossággal dolgozza fel a szerző a számára fordításban vagy idegen nyelven elérhető szakirodalom alapján – ezért a kor magyarországi (és Kárpát-medencei) egyházi és társadalmi állapotairól is éles képet rajzol.

A fordítóra különösen nagy felelősség és feladat hárult, mivel a szerző egyáltalán nem tud magyarul, így a fordítás során fontos szerepe volt a magyar forrásellenőrzésnek. A könyv holland változatának megjelenésében számos szakavatott magyar néderlandista és egyháztörténész segítették forrásokkal, tanáccsal és fordításokkal a szerzőt. Ezzel együtt a fordító saját történelmi tudása és magyar nyelvű adatbázisokban és könyvtárakban folytatott kutatásaira is szükség volt, hogy visszajelzést adjon a szerzőnek általános vagy éppen specifikus tényadatokat illetően. Emellett persze voltak olyan holland kulturális és egyházi fogalmak is, amiknek a fordítása kreatív megoldásokat igényelt.

A könyv alapvetően holland szempontból íródott, szerzőjének azonban kifejezett célja, hogy meghívást küldjön általa magyar kollégáinak, hogy saját kutatásaikkal egészítsék ki, pontosítsák tovább a könyvében rajzolt összképet.

Poszterkiállítás

Millisits Máténak a könyvbemutató témáját kiegészítve Temesvárra érkezik és a könyvbemutató helyiségében lesz látható egy 13 darabos roll-up posztergyűjtemény, amely magyar nyelven, képekkel gazdagon illusztrálva mutatja be a holland és magyar református egyházak közötti kapcsolatok ikonikus momentumait a reformációtól kezdődően a második világháború kitöréséig. Millisits Máté budapesti történész és művészettörténész, városvédő és számos könyvet, cikket írt már a holland-magyar kapcsolatok különböző vonatkozásairól.

A szerzőről

Maarten J. Aalders (1954) az Amszterdami Szabad Egyetemen (Vrije Universiteit Amsterdam) végzett teológus, egyháztörténész kutató, számos könyv szerzője. Woubruggében és Amstelveenben szolgált lelkipásztorként. 2018-tól a Kampeni Teológiai Egyetem Neokálvinizmus Kutatóintézetének munkatársa. 2021-ben jelent meg a „Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum” című könyve, a magyar fordítás pedig 2023-ban („Holland–magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között”, Kálvin Kiadó, Budapest).

A fordítóról

Téglásy Sándor (Budapest, 1976) az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatott germanisztikát és néderlandisztikát, 2001-ben német bölcsész szakon szerzett mesteri diplomát. Az akkoriban készített új német-magyar szótár társszerzője. Ezután 2002-től multinacionális cégeknél informatikusként dolgozott, informatikai biztonságra szakosodva, többek között a Microsoftnál. 2018 óta ismét fordítással foglalkozik, hollandból, angolból és németből fordít magyarra. Jelenleg Temesváron él feleségével és fiával. A temesvári Új Ezredév református gyülekezetben presbiter.