Dr. Klepp Ferenc

11 klepp

Dr. Klepp Ferenc, profesor emeritus, Universitatea Politehnica Timișoara:
Cutreierând Europa cu János Bolyai

Expunerea este o călătorie matematica de la geometria neeuclidiana a lui János Bolyai anunțată la Timișoara acum 200 de ani, urmată de geometria Riemanniana, până la geometria spațiilor Finsler, care este și domeniul meu de cercetare.

Este de remarcat ca Academicianul Radu Miron, întemeietorul școlii românești de Spații Finsler, a prezentat în anul 1977 tot la Timișoara lucrarea care a deschis drumuri noi în studiul Conexiunilor Finsler și a publicat la Timișoara în 1980  lucrarea “Introducere în teoria Spatiilor Finsler” care a însemnat începutul Colocviilor Naționale de Spatii Finsler organizate cu regularitate la Brașov sub conducerea profesorului Gheorghe Atanasiu.

În continuare sunt prezentate Conferențe și Cursuri pentru cadre didactice din Germania și Elveția, care tratează geometria neeuclidiană și subliniază contribuția esențială a lui János Bolyai.

În încheiere este prezentată Expoziția Didactică permanentă “Mathematikum” din Giesen, unde sunt prezentate printre alte modele și jocuri matematice și modele “palpabile” ale geometriilor neeuclidiene.